• <code id="ox8i1"></code>
  <legend id="ox8i1"><strong id="ox8i1"></strong></legend><b id="ox8i1"><u id="ox8i1"></u></b>

 • http://www.vbaoh.net/116738/765445.html
 • http://www.vbaoh.net/706741/714526.html
 • http://www.vbaoh.net/694250/743943.html
 • http://www.vbaoh.net/2096/73888.html
 • http://www.vbaoh.net/184648/142631.html
 • http://www.vbaoh.net/1911/628539.html
 • http://www.vbaoh.net/355497/86253.html
 • http://www.vbaoh.net/622343/576421.html
 • http://www.vbaoh.net/382813/852924.html
 • http://www.vbaoh.net/14661/971816.html
 • http://www.vbaoh.net/735295/75584.html
 • http://www.vbaoh.net/301604/614909.html
 • http://www.vbaoh.net/520464/891447.html
 • http://www.vbaoh.net/999237/408802.html
 • http://www.vbaoh.net/65319/17572.html
 • http://www.vbaoh.net/270379/83940.html
 • http://www.vbaoh.net/802523/661956.html
 • http://www.vbaoh.net/514524/856540.html
 • http://www.vbaoh.net/956450/72272.html
 • http://www.vbaoh.net/874661/5695.html
 • http://www.vbaoh.net/937724/507513.html
 • http://www.vbaoh.net/7983/463308.html
 • http://www.vbaoh.net/530961/777977.html
 • http://www.vbaoh.net/755410/193166.html
 • http://www.vbaoh.net/252811/466666.html
 • http://www.vbaoh.net/567127/137498.html
 • http://www.vbaoh.net/23776/332854.html
 • http://www.vbaoh.net/401506/128163.html
 • http://www.vbaoh.net/390305/121482.html
 • http://www.vbaoh.net/791900/716433.html
 • http://www.vbaoh.net/13719/285196.html
 • http://www.vbaoh.net/150226/75791.html
 • http://www.vbaoh.net/784344/482843.html
 • http://www.vbaoh.net/869429/63328.html
 • http://www.vbaoh.net/480362/21156.html
 • http://www.vbaoh.net/398924/418746.html
 • http://www.vbaoh.net/80846/667739.html
 • http://www.vbaoh.net/951478/166688.html
 • http://www.vbaoh.net/801522/887571.html
 • http://www.vbaoh.net/572743/559276.html
 • http://www.vbaoh.net/992907/723440.html
 • http://www.vbaoh.net/95796/845401.html
 • http://www.vbaoh.net/14606/356494.html
 • http://www.vbaoh.net/768712/689856.html
 • http://www.vbaoh.net/698580/524402.html
 • http://www.vbaoh.net/709752/407285.html
 • http://www.vbaoh.net/485206/2261.html
 • http://www.vbaoh.net/690671/260815.html
 • http://www.vbaoh.net/252650/305666.html
 • http://www.vbaoh.net/91555/46655.html
 • http://www.vbaoh.net/677592/53381.html
 • http://www.vbaoh.net/355204/309637.html
 • http://www.vbaoh.net/548302/762640.html
 • http://www.vbaoh.net/15801/196268.html
 • http://www.vbaoh.net/601289/361850.html
 • http://www.vbaoh.net/427697/35236.html
 • http://www.vbaoh.net/58550/960194.html
 • http://www.vbaoh.net/894615/431631.html
 • http://www.vbaoh.net/229982/476515.html
 • http://www.vbaoh.net/54875/98558.html
 • http://www.vbaoh.net/752989/677588.html
 • http://www.vbaoh.net/435317/971205.html
 • http://www.vbaoh.net/355753/602674.html
 • http://www.vbaoh.net/83547/297563.html
 • http://www.vbaoh.net/52552/962295.html
 • http://www.vbaoh.net/588115/769969.html
 • http://www.vbaoh.net/504997/330369.html
 • http://www.vbaoh.net/158556/694411.html
 • http://www.vbaoh.net/123649/14321.html
 • http://www.vbaoh.net/186456/755889.html
 • http://www.vbaoh.net/146705/360560.html
 • http://www.vbaoh.net/312710/10854.html
 • http://www.vbaoh.net/819540/414742.html
 • http://www.vbaoh.net/79634/78317.html
 • http://www.vbaoh.net/120423/111183.html
 • http://www.vbaoh.net/945827/643554.html
 • http://www.vbaoh.net/138891/707230.html
 • http://www.vbaoh.net/210125/779141.html
 • http://www.vbaoh.net/638553/563441.html
 • http://www.vbaoh.net/715337/99131.html
 • http://www.vbaoh.net/69730/779529.html
 • http://www.vbaoh.net/390239/88965.html
 • http://www.vbaoh.net/969496/795318.html
 • http://www.vbaoh.net/311709/847370.html
 • http://www.vbaoh.net/623183/99838.html
 • http://www.vbaoh.net/85459/969525.html
 • http://www.vbaoh.net/342121/936137.html
 • http://www.vbaoh.net/68955/321199.html
 • http://www.vbaoh.net/804459/791669.html
 • http://www.vbaoh.net/325690/700223.html
 • http://www.vbaoh.net/45313/762157.html
 • http://www.vbaoh.net/139310/481293.html
 • http://www.vbaoh.net/549753/247447.html
 • http://www.vbaoh.net/917444/260621.html
 • http://www.vbaoh.net/257816/471188.html
 • http://www.vbaoh.net/656146/317550.html
 • http://www.vbaoh.net/71581/153708.html
 • http://www.vbaoh.net/506966/332338.html
 • http://www.vbaoh.net/227720/20220.html
 • http://www.vbaoh.net/61681/508485.html
 • http://www.vbaoh.net/616853/34731.html
 • http://www.vbaoh.net/328177/637932.html
 • http://www.vbaoh.net/24971/721149.html
 • http://www.vbaoh.net/22581/975275.html
 • http://www.vbaoh.net/341351/101751.html
 • http://www.vbaoh.net/780373/544872.html
 • http://www.vbaoh.net/716404/736259.html
 • http://www.vbaoh.net/438126/136691.html
 • http://www.vbaoh.net/366248/580941.html
 • http://www.vbaoh.net/698997/813852.html
 • http://www.vbaoh.net/358529/539578.html
 • http://www.vbaoh.net/996878/855733.html
 • http://www.vbaoh.net/623794/833872.html
 • http://www.vbaoh.net/395975/758797.html
 • http://www.vbaoh.net/538259/913952.html
 • http://www.vbaoh.net/644943/726765.html
 • http://www.vbaoh.net/412224/523562.html
 • http://www.vbaoh.net/332982/637676.html
 • http://www.vbaoh.net/913473/611167.html
 • http://www.vbaoh.net/343869/202724.html
 • http://www.vbaoh.net/243447/940818.html
 • http://www.vbaoh.net/267987/481681.html
 • http://www.vbaoh.net/361499/55416.html
 • http://www.vbaoh.net/208573/806135.html
 • http://www.vbaoh.net/153444/582782.html
 • http://www.vbaoh.net/17827/776204.html
 • http://www.vbaoh.net/47597/590728.html
 • http://www.vbaoh.net/513845/983345.html
 • http://www.vbaoh.net/509230/79601.html
 • http://www.vbaoh.net/616209/991997.html
 • http://www.vbaoh.net/538548/331370.html
 • http://www.vbaoh.net/702712/45245.html
 • http://www.vbaoh.net/983576/842848.html
 • http://www.vbaoh.net/926969/430308.html
 • http://www.vbaoh.net/910115/769292.html
 • http://www.vbaoh.net/742302/956157.html
 • http://www.vbaoh.net/388464/957319.html
 • http://www.vbaoh.net/224106/438155.html
 • http://www.vbaoh.net/480457/950634.html
 • http://www.vbaoh.net/85194/266305.html
 • http://www.vbaoh.net/231241/218257.html
 • http://www.vbaoh.net/257139/793510.html
 • http://www.vbaoh.net/188425/563247.html
 • http://www.vbaoh.net/743625/441641.html
 • http://www.vbaoh.net/848536/513552.html
 • http://www.vbaoh.net/762384/6532.html
 • http://www.vbaoh.net/103596/862740.html
 • http://www.vbaoh.net/964875/237953.html
 • http://www.vbaoh.net/900749/243798.html
 • http://www.vbaoh.net/35627/538577.html
 • http://www.vbaoh.net/434960/937138.html
 • http://www.vbaoh.net/697546/40917.html
 • http://www.vbaoh.net/155392/852536.html
 • http://www.vbaoh.net/649820/475192.html
 • http://www.vbaoh.net/285972/305150.html
 • http://www.vbaoh.net/185872/688566.html
 • http://www.vbaoh.net/110153/646685.html
 • http://www.vbaoh.net/58579/66729.html
 • http://www.vbaoh.net/894615/625375.html
 • http://www.vbaoh.net/486174/82862.html
 • http://www.vbaoh.net/20352/457723.html
 • http://www.vbaoh.net/994971/721372.html
 • http://www.vbaoh.net/672678/494661.html
 • http://www.vbaoh.net/140699/3271.html
 • http://www.vbaoh.net/309579/168207.html
 • http://www.vbaoh.net/367699/837876.html
 • http://www.vbaoh.net/6825/963486.html
 • http://www.vbaoh.net/105759/187676.html
 • http://www.vbaoh.net/160331/791153.html
 • http://www.vbaoh.net/483654/309509.html
 • http://www.vbaoh.net/682432/764642.html
 • http://www.vbaoh.net/291462/439994.html
 • http://www.vbaoh.net/932104/919442.html
 • http://www.vbaoh.net/149675/49147.html
 • http://www.vbaoh.net/271475/613908.html
 • http://www.vbaoh.net/8988/94455.html
 • http://www.vbaoh.net/748985/640774.html
 • http://www.vbaoh.net/473966/138177.html
 • http://www.vbaoh.net/380357/12373.html
 • http://www.vbaoh.net/642879/146152.html
 • http://www.vbaoh.net/29493/49282.html
 • http://www.vbaoh.net/28393/787537.html
 • http://www.vbaoh.net/327143/731704.html
 • http://www.vbaoh.net/79292/197913.html
 • http://www.vbaoh.net/2371/315870.html
 • http://www.vbaoh.net/592280/934746.html
 • http://www.vbaoh.net/58167/949860.html
 • http://www.vbaoh.net/318295/623629.html
 • http://www.vbaoh.net/933943/920959.html
 • http://www.vbaoh.net/420108/279801.html
 • http://www.vbaoh.net/8698/146701.html
 • http://www.vbaoh.net/843176/830192.html
 • http://www.vbaoh.net/227365/986542.html
 • http://www.vbaoh.net/70134/944306.html
 • http://www.vbaoh.net/457434/733900.html
 • http://www.vbaoh.net/432958/130363.html
 • http://www.vbaoh.net/85805/749338.html
 • http://www.vbaoh.net/576231/691181.html
 • http://www.vbaoh.net/345194/815177.html
 • http://www.vbaoh.net/110603/386908.html
 • 欢迎您 更新时间:2018-09-22
  • 福彩开奖
  • 体彩开奖
  • 足彩开奖

  福彩3D 2018268期 星期二 10-02

  • 7
  • 2
  • 8

  双色球 2018115期 星期二 10-02

  • 01
  • 13
  • 19
  • 24
  • 26
  • 29
  • 11
  奖池滚存:1121020227 走势 详情

  七乐彩 2018115期 星期一 10-01

  • 04
  • 07
  • 13
  • 17
  • 18
  • 20
  • 23
  • 15
  更多开奖

  排列5 2018268期 星期二 10-02

  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 1

  七星彩 2018115期 星期二 10-02

  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 7
  • 2
  • 6
  奖池滚存:40554213 走势 详情

  超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

  • 02
  • 06
  • 13
  • 18
  • 25
  • 01
  • 02
  奖池滚存:6535370887 走势 详情
  更多开奖

  足球竞技

  彩票资讯

  更多

  足球赛事

  查看更多

  场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
  周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
  周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
  周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
  周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
  周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
  周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
  周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
  周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
  周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
  周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

  联赛积分榜

  • 中超
  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
  排名 球队 积分
  1 上海上港集团 17 4 3 55
  2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
  3 北京中赫国安 13 6 5 45
  4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
  5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
  6 河北华夏幸福 8 8 8 32
  7 北京人和 7 9 8 30
  8 上海绿地申花 8 6 10 30
  9 广州富力 8 5 11 29
  10 长春亚泰 8 5 11 29
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 曼彻斯特城 6 1 0 19
  2 利物浦 6 1 0 19
  3 切尔西 5 2 0 17
  4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
  5 阿森纳 5 0 2 15
  6 沃特福德 4 1 2 13
  7 伯恩茅斯 4 1 2 13
  8 莱斯特城 4 0 3 12
  9 狼队 3 3 1 12
  10 曼彻斯特联 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 尤文图斯 7 0 0 21
  2 那不勒斯 5 0 2 15
  3 佛罗伦萨 4 1 2 13
  4 国际米兰 4 1 2 13
  5 森索罗 4 1 2 13
  6 拉齐奥 4 0 3 12
  7 热那亚 4 0 2 12
  8 桑普多利亚 3 2 2 11
  9 罗马 3 2 2 11
  10 帕尔马1913 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴塞罗那 4 2 1 14
  2 皇家马德里 4 2 1 14
  3 塞维利亚 4 1 2 13
  4 马德里竞技 3 3 1 12
  5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
  6 阿拉维斯 3 2 2 11
  7 西班牙人 3 2 2 11
  8 塞尔塔 2 4 1 10
  9 赫塔菲 2 3 2 9
  10 瓦拉多利德 2 3 2 9
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 多特蒙德 4 2 0 14
  2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
  3 柏林赫塔 4 1 1 13
  4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
  5 云达不莱梅 3 2 1 11
  6 莱比锡红牛 3 2 1 11
  7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
  8 奥格斯堡 2 2 2 8
  9 美因茨 2 2 2 8
  10 纽伦堡 2 2 2 8
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
  2 里尔 5 1 2 16
  3 蒙彼利埃 4 3 1 15
  4 圣埃蒂安 4 3 1 15
  5 里昂 4 2 2 14
  6 马赛 4 1 3 13
  7 图卢兹 3 3 2 12
  8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
  9 波尔多 3 2 3 11
  10 卡昂 2 4 2 10
  查看更多

  栏目介绍


   爱波网,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
   提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
   超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
   超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
   彩票有风险,购注需谨慎。爱波网愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

  乐彩vip快3 财神彩票 679彩票 彩乐分析 宏发彩票 九五彩票 大发彩票 名人彩票 彩世界彩票